You are currently viewing Review: Altgitarr lecture recital in Luleå

Review: Altgitarr lecture recital in Luleå

I had a fantastic time giving the lecture recital about the alto guitar in Luleå Kammarmusikförening (www.lkmf.se). Two newspapers were present and wrote these reviews. I’m particularly happy to hear about the response of the educational format of the evening!

 

Click these links for the complete articles (only in Swedish):

 

www.kuriren.nu/kultur/underhallande-musikalisk-lektion-nm4453973

Underhållande musikalisk lektion –  Norrbottenskuriren

“Störst intryck under kvällen gör dock Klöfvers egen komposition ‘Revolving Rondo’, en musikalisk tribut till pariserhjulet London Eye, framförd med en drillande lyster som gör mig högeligen upprymd.”

“The biggest impact was made by Klöfver’s own composition ‘Revolving Rondo, a musical tribute to the London Eye, performed with an exuberant lustre making me highly elated”

“Klöfver varvar sina vältaliga utläggningar med att medelst ekvilibristiskt fingerarbete bringa ljud i den förunderliga tingesten. Och vilket ljud sedan, högstämt och skimrande av övertoner!”

“Klöfver alternates an eloquent narrative with, through an equilibristic fingering technique, bring sound to this peculiar device. And what a sound, fine-tuned and shimmering with over-tones!”

Anders Lundkvist

 

 

Pedagogisk perfektionism - Kultur - NSD.se

Pedagogisk Perfektion – Norrländska Socialdemokraten

“Hans superba spel blandas med mellansnack som verkligen får en att bli intresserad och vilja höra mer.”

“His superb playing is mixed with a narrative that really keeps the audience interested and eager for more.”

“Detta är en kväll som bjuder på pedagogisk perfektionism uti fingerspetsarna.”

“An evening offering educational perfectionism to the finest degree.”

Johan E. Skoglund